Distanslist Valv

Distanslist Valv är en 2 m lång u-formad nätdistans av PVC avsedd att användas vid gjutning av valv och bjälklag.

Listen läggs ut på gjutunderlaget med ”ryggen” uppåt som ett upp-och-nedvänt U, varpå armeringen placeras ovanpå. Listens sidor är stansade för betonggenomsläpplighet och för att ge ett mindre synligt avtryck i den färdiga betongytan i jämförelse med Distanslist Mark. Listen har också stansade håligheter i den längsgående ryggen för att underlätta för betongen att helt omsluta distansen.

Artikelnummer
Benämning
Täckskikt mm
Längd mm
Antal m/bunt
Antal m/pall
11402202
Distanslist Valv 15 mm
15
2
100
7000
11402204
Distanslist Valv 20 mm
20
2
100
6300
11402206
Distanslist Valv 25 mm
25
2
100
4900
11402208
Distanslist Valv 30 mm
30
2
100
4200
11402210
Distanslist Valv 35 mm
35
2
60
3780
11402212
Distanslist Valv 40 mm
40
2
60
2400
11402214
Distanslist Valv 45 mm
45
2
60
2100
11402216
Distanslist Valv 50 mm
50
2
60
1680
11402218
Distanslist Valv 60 mm
60
2
40
1280
11402220
Distanslist Valv 70 mm
70
2
40
1120
11402222
Distanslist Valv 75 mm
75
2
40
960
11402224
Distanslist Valv 80 mm
80
2
40
960

Distanslist Valv är en 2 m lång u-formad nätdistans av PVC avsedd att användas vid gjutning av valv och bjälklag.