Distanslist ZigZag

Distanslist ZigZag är en stabil och sicksack-formad nätdistans av PVC avsedd att användas för den undre armeringen vid gjutning av valv och bjälklag.

ZigZag är halksäker, tål hög belastning, står stabilt och välter inte. Bra betonggenomsläpplighet, som förhindrar hålrumsbildning och längsgående sprickbildning i betongen. Listens sidor är stansade för förbättrad betongomslutning och för att ge ett mindre synligt avtryck i den färdiga betongytan i jämförelse med Distanslist Mark. Listen har även stansade håligheter i den längsgående ryggen för att underlätta för betongen att helt omsluta distansen.

Kategori:
Artikelnummer
Benämning
Täckskikt mm
Längd mm
Antal m/bunt
Antal m/pall
11462202
Distanslist ZigZag 15 mm
15
2
100
5000
11462204
Distanslist ZigZag 20 mm
20
2
100
5000
11462206
Distanslist ZigZag 25 mm
25
2
100
5000
11462208
Distanslist ZigZag 30 mm
30
2
100
5000
11462210
Distanslist ZigZag 35 mm
35
2
80
3200
11462212
Distanslist ZigZag 40 mm
40
2
80
3200
11462214
Distanslist ZigZag 45 mm
45
2
80
3200
11462216
Distanslist ZigZag 50 mm
50
2
80
3840
11462218
Distanslist ZigZag 55 mm
55
2,05
82
3280
11462220
Distanslist ZigZag 60 mm
60
2,05
82
3280
11462222
Distanslist ZigZag 65 mm
65
2,05
82
3280

Distanslist ZigZag  är en stabil och sicksack-formad nätdistans av PVC avsedd att användas för den undre armeringen vid gjutning av valv och bjälklag.