Pallningsbricka Bred

För inpassning av betongelement, fönster, trappor, grundbalkar, träreglar med mera.

En rektangulär bricka med måtten 112×80 mm, som är lämplig vid invägning och pallning där belastningen behöver fördelas ut på en bredare yta.
Brickan består av två på bredden och med bryggor sammansatta S-brickor. I trånga och djupare utrymmen gör längden det enkelt och säkrare att placera ut stöd där händerna har svårt att nå in eller bara riskerar att klämmas, men de kan också användas på traditionellt vis, då med funktionen att ta upp en större belastning än en enkel S-bricka.

Brickornas olika tjocklekar är färgkodade för ett enkelt användande, där det sinsemellan kan kombineras på olika sätt för att uppnå en önskad höjd. 2 mm=blå, 5 mm=grön och 10 mm=svart. Varje bricka är försedd med piggar, som vid stapling hakar i den närliggande brickan.

Obs! Brickan tål en temporär belastning på ca 4 ton och skall vid högre långtidslast alltid avlastas.

Artikelnummer
Benämning
Dimension mm
Färg
Antal/förp.
Antal/pall
14121002
Pallningsbricka B2
112x80x2
Blå
400
25600
14121004
Pallningsbricka B5
112x80x5
Grön
200
12800
14121006
Pallningsbricka B10
112x80x10
Svart
100
6400