Isolerskruv och Monteringsbits

Isolerskruven är avsedd för isolerskivor tillverkade av EPS eller XPS, i kvaliteter upp till 300 kPa. Monteringsbitsen används för att skruva in isolerskruven i isoleringen.

Skruven används dels för att binda ihop två eller fler isolerskivor med varandra, dels för att fästa isolering mot betong i pålade grunder. Där funktionen är att binda ihop två eller fler isolerskivor med varandra skruvas skruven hela vägen ner tills att hattens undersida möter isoleringen. Vid pålade grunder där marken under grunden över tid kan sjunka används skruven för att säkerställa att isoleringen fortsatt ligger tätt mot betongen. I sådana konstruktioner lämnas skruvens hatt 2-4 cm över isoleringen före gjutning för att helt omslutas av och gjutas in i betong. Skruvens gängor förhindrar isoleringen från att falla ner medan hatten sitter hårt förankrad i betongen. Skruven skruvas företrädesvis ner i isoleringen med hjälp av en skruvdragare och passande monteringsbits.

Monteringsbitsen fästs helst på en elektrisk skruvmejsel och passar i isolerskruvens ovansida. Monteringsbitsens längder är 80 mm och 700 mm.

Artikelnummer
Benämning
Längd mm
Antal/förp.
16180002
Isolerskruv 100
100
500
16180006
Isolerskruv 140
140
500
16180013
Isolerskruv 190
190
400
16180018
Isolerskruv 240
240
400
16180020
Isolerskruv 290
290
350
16180014
Monteringsbits t. isolerskruv
80
1
16180016
Monteringsbits t. isolerskruv, förlängd
700
1

Isolerskruven är avsedd för isolerskivor tillverkade av EPS eller XPS, i kvaliteter upp till 300 kPa. Monteringsbitsen används för att skruva in isolerskruven i isoleringen.