Distansrör

Distansrör möjliggör för användaren att återanvända formstag. De levereras i 2 m-längder och kan kapas till önskad längd. I vardera änden av det kapade röret monteras en ändkona.

I stället för att gjuta in formstaget direkt i betongen, vilket är vanligt, så skapar distansrör en genomföring/ett hålrum i betongen, där ett formstag kan läggas utan kontakt med omgivande betong.

Distansrören levereras i 2 m-längder. De kapas till önskad längd och i vardera änden av det kapade röret monteras en ändkona. Ändkonorna ligger åt varsitt håll an mot gjutformens väggars insidor. Genom rör, konor och genom hål gjorda i gjutformens väggar träs sedan formstag, som i sin tur låses fast på utsidan av gjutformen. På så sätt motverkar formstagens förmåga att ta upp sträckkrafter, de utåtriktade krafter som betongen utövar på formen. Vid stående gjutning av väggar, eller andra liknande konstruktioner, utövar den flytande betongen i gjutformen stora utåtriktade krafter. Krafter som på grund av betongens tyngd och densitet riskerar att spränga isär gjutformens väggar inifrån och ut. Skulle detta ske är sannolikheten för allvarliga materiella skador, allvarliga personskador eller i värsta fall också dödsfall hög.

För att motverka och balansera upp de utåtriktade krafterna som den blöta betongen utövar på formen så används formstag. Stag av lämpligt material, lämplig dimension och i lämpligt antal, som förbinder två motstående formväggar med varandra utan att dras sönder.

Kategori: Etikett:
Artikelnummer
Benämning
Innermått Ø mm
Yttermått Ø mm
Antal m/bunt
Antal m/pall
28102204
Distansrör 22/26, längd 2000 mm
22
26
100
3000
28102206
Distansrör 22/28, längd 2000 mm
22
28
50
2450

Distansrör möjliggör för användaren att återanvända formstag. De levereras i 2 m-längder och kan kapas till önskad längd. I vardera änden av det kapade röret monteras en ändkona.