Distanshjul Multi-Z

Flexibelt distanshjul utformat för att passa fler än en järndimension och används ofta när belastningarna är lägre på hjulet.

Distanshjulet består av ett flertal vågformade åsar som ger en viss mjukhet vid användandet. Dels mot handen när de appliceras, dels mot gjutformen.

Måttangivelser på hjulet utgår från armeringens dimension och det betongtäckskikt som ska uppnås, där betongtäckskikt definieras som det skikt betong som ska täcka armeringen i den färdiga konstruktionen. Detta mått anges normalt i enheten millimeter (mm). Betongtäcksikten är vanligtvis föreskrivna i konstruktionsritningar och ska alltid följas för att inte försämra konstruktionens fysiska egenskaper eller bara förkorta konstruktionens livslängd.

Det andra måttet som anges för distanshjul anger den armeringsdimension de är avsedda att fungera tillsammans med. Detta mått för Distanshjul Multi-Z anges vanligtvis som en minsta och en största dimension såsom t.ex. 6-12 mm, 12-20 mm eller liknande.

Ett distanshjul med måttangivelsen 6-12/35 är avsett för 6-12 mm järn och ger ett betongtäckskikt på 35 mm. Hjulets totala diameter blir på detta sätt 82 mm (35 mm + 12 mm + 35mm).

Distanshjul Multi-Z tillverkas som standard i återvunnet material, men kan på förfrågan tillverkas i nyvara.

Kategori: Etiketter: ,
Artikelnummer
Benämning
Täckskikt mm
Armering ø mm
Antal/förp.
12202203
Distanshjul Multi-Z 6-12/15
15
6-12
1000
12202205
Distanshjul Multi-Z 6-12/20
20
6-12
500
12202207
Distanshjul Multi-Z 6-12/25
25
6-12
500
12202209
Distanshjul Multi-Z 6-12/30
30
6-12
500
12202211
Distanshjul Multi-Z 6-12/35
35
6-12
200
12202213
Distanshjul Multi-Z 6-12/40
40
6-12
125
12202215
Distanshjul Multi-Z 6-14/50
50
6-14
100
12202217
Distanshjul Multi-Z Maxi 8-20/25
25
8-20
250
12202219
Distanshjul Multi-Z Maxi 8-20/30
30
8-20
125
12202221
Distanshjul Multi-Z Maxi 8-20/35
35
8-20
125
12202223
Distanshjul Multi-Z Maxi 8-20/40
40
8-20
125
12202225
Distanshjul Multi-Z Maxi 8-20/50
50
8-20
50
12202227
Distanshjul Multi-Z Maxi 8-20/55
55
8-20
50
12202229
Distanshjul Multi-Z Maxi 8-20/60
60
8-20
50
12202239
Distanshjul Multi-Z Maxi 8-20/75
75
8-20
125
12202241
Distanshjul Multi-Z Maxi 12-20/75
75
12-20 mm
250
12204005
Distanshjul Multi-Z Nyvara 6-12/20
20
6-12 mm
500
12204007
Distanshjul Multi-Z Nyvara 6-12/25
25
6-12 mm
500
12204009
Distanshjul Multi-Z Nyvara 6-12/30
30
6-12 mm
500

Flexibelt distanshjul utformat för att passa fler än en järndimension och används ofta när belastningarna är lägre på hjulet.